Tractaments

Les peces que produïm poden ser tractades, de manera que ja estiguin a punt per al muntatge directe del client. Tenint en compte això, oferim diferents tractaments realitzats per una xarxa de proveïdors homologats.

Bàsicament, els tractaments es poden classificar per tractaments per calor o tractaments superficials:

Tractaments tèrmics i termoquímics:

 • Estabilització
 • Normalització
 • Temperats
 • Cementació
 • Nitruració / carbonitruració

Tractaments superficials:

 • Desgreixatges
 • Polits tècnics
 • Sorrejats
 • Pintura
 • Anoditzats (sulfúrics OAS, cròmics OAC, durs OAD)
 • Surtec
 • Alodine
 • Zincats
 • Cromats / bicromatats
 • Passivats
 • Níquel -Teflón