Assemblatges

Amb el suport d'Enginyeria i establint línies dedicades a muntatges específics, proporcionem als nostres clients un servei integral d'assemblatge. S'hi inclouen la programació, el muntatge dels seus elements i  el lliurament del projecte complet.

Les peces finals i els seus components mecatrònics són assemblats d'acord amb els requisits i condicions acordades amb el client. Aquest servei engloba revisions, proves de funcionament, embalatges especials i etiquetatge per a la seva total traçabilitat.

Garantint l'èxit del projecte!

PRIVAT té espais físics separats i condicionats segons projecte, que asseguren una adequada privacitat en tots els serveis d'integració.